Hej.

Jag heter Lillemor Johansson och känner stor glädje i att bli ny rektor på Norra Strandskolan fr.o.m. januari 2018. Här följer en kort presentation om mig själv.

Jag är uppvuxen i Bromma men flyttade i vuxen ålder till Norberg i norra Västmanland där jag bott i 22 år. För fyra år sedan flyttade jag tillbaka till Stockholm och har sedan dess arbetat som biträdande rektor i Solna. Jag har tre vuxna barn och tre barnbarn som alla är en viktig och stor del av mitt liv. På fritiden umgås jag helst med familj och vänner samt gärna spelar en golfrunda.

Jag har lång erfarenhet som skolledare, har arbetat som förskolechef, biträdande rektor och rektor i nästan 20 år. Jag har även en bakgrund inom ekonomi och eget företagande.

Trygghet, trivsel och hög kvalitet är betydelsefullt för en varaktig bra skola, som både elever och personal känner glädje att gå till varje dag. Mitt ledarskap bygger på delaktighet och jag är mån om att skapa en vi-känsla där alla på skolan involveras och bidrar till att skolan är en bra arbetsplats för både elever och personal. Jag har en hög ambition att bedriva en framtidsinriktad skola där alla elever känner sig trygga och blir kunskapsmässigt utmanade för att nå sin fulla potential.

Under våren kommer jag att lägga mycket tid på att lära känna verksamheten på Norra Strandskolan. Det är viktigt att sätta sig in i skolans nuvarande arbetsprocesser och skolkultur för att på ett bra sätt kunna fortsätta att utveckla verksamheten. Jag har hittills fått en mycket positiv bild av skolan och jag ser med spänning fram emot att träffa elever, personal och vårdnadshavare.

Väl mött i januari.

Med vänlig hälsning

Lillemor Johansson