Under våren kommer vi fördjupa oss vidare i våra pedagogiska reflektioner. Vi kommer använda oss av Dylan Williams på våra lärarkonferenser och undersöka vad vi tar med oss i vårt fortsatta systematiska kvalitetsarbete. Vår strävan efter tydlighet är en bra motor i utvecklandet av en ny skola. Det är ett viktigt arbete att diskutera, pröva och reflektera tillsammans kring det vi gör. Det gemensamma professionsutvecklandet stannar aldrig av och de ställningstaganden vi tar tillsammans är centrala för oss.