Hej, lärare, elever och föräldrar!

På schoolsoft finns en flik som heter specialpedagogiskt forum där jag kommer att fokusera ​på området specialpedagogik. Det kan handla om NPF diagnoser, om anpassningar, kompensatoriska verktyg, inkludering och hur lärmiljön kan anpassas samt om olika insatser i skolmiljön. Även tips om böcker och länk till olika artiklar inom​ ämnet specialpedagogik.​ Hör av er till mig om ni undrar över något eller om ni vill att något specifikt tas upp.

Vänligen Marlene, specialpedagog