Nu har vi precis passerat perioden för skolval inför hösten 2016 och det ska bli spännande att summera hur det gick! Nu drar planeringen inför nästa läsår igång på allvar vad gäller både lokaler och personal. Nu är också den nya tekniken på plats och vi fortsätter vårt arbete kring hur det ska utveckla undervisningen. Alla lärare har fått kompetensutveckling kring Notebook som är den mjukvara vi använder till projektorerna. Vi ska under vårterminen också utveckla en Makermiljö.

Det känns skönt att det går mot ljusare tider! Längtan efter ljus och varmare tider blir tydligare när det inte finns någon snö.

Några föräldrar har varit i kontakt med mig angående trafiken kring skolan. De, liksom vi på skolan har noterat att trafiken med föräldrar som lämnar sina barn med bil har ökat. Även hastigheten på bilarna har ökat vilket skapat en del oro kring säkerheten. Jag vill uppmana er föräldrar som lämnar och hämtar med bil att köra sakta samt att inte parkera för nära skolbyggnaden. Använd ordinarie parkeringsplatser även vid hämtning och lämning så är gångbanan fri.

Under veckan kommer vårens kalendarium att läggs ut i Schoolsoft. Tid för nästa föräldraråd är 17/2 kl 17.30-18.30.

Välkomna!