Skolhälsovård

Förskoleklass
Formulär för hälsouppgift fylls i av förälder och läses av skolsköterskan.
Skolsköterskan undersöker vikt, längd, syn, hörsel.

Skolår 1
Vaccination av mässling, påssjuka och, röda hund
Dos 2 enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet

Skolår 2
Skolsköterskan undersöker vikt och längd

Skolår 4
Formulär för hälsofrågor fylls i. Skolsköterskan undersöker vikt, längd, rygg och syn och har ett hälsosamtal med eleven

Skolår 6
Vaccination mot livmoderhalscancer, HPV ( humant papillom virus) erbjuds till alla flickor. Detta vaccin ges vi två tillfällen under läsåret.
Skolsköterskan undersöker vikt, längd och rygg.

Skolår 8
Formulär för hälsofrågor fylls i. Skolsköterskan undersöker vikt, längd och rygg och har ett hälsosamtal med eleven.
Vaccination av dTp (difteri, tetanus. kikhosta) enligt barnvaccinationsprogrammet.