Norra Strandskolan en del av utbildningskoncernen Dibber. Skolan ligger på Kärleksbacken 3 i Rotsunda som är en del av norra Sollentuna. Norra Strandskolan är en F-9 skola. 

Skolan är nyrenoverad och har ändamålsenliga lokaler med alla ämnesalar i huset. Norra Strandskolan ligger vackert belägen vid vattnet och med fina grönområden runt omkring.

Vår vision är att skapa en skola som ger alla lust till lärande och utveckling, för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. För att uppnå detta vill vi i skolan skapa en jagstärkande atmosfär där både elever och personal blir sedda. Vi är aktiva, krävande men stödjande för att varje elev ska utvecklas. Vi utgår från att alla har lika värde och ska bemötas med respekt.

Kunskap, kreativitet och omtänksamhet är våra ledord när vi vill skapa en skola i framkant där vi utvecklar elevernas olika förmågor i genomtänkta lärmiljöer och med modern teknik.

 

Aktiviteter och nyförvärvade kunskaper integreras och fördjupas när barn och elever ges tillgång till upplevelsebaserad inlärning i både inomhus- och utomhusmiljö.

I årskurs F-3 arbetar vi helintegrerat skola-fritids för att skapa en sammanhängande lärmiljö för eleven.

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningar
för ditt barns utveckling och lärande.