Mottagare av Sollentuna Pedagogpris grundskola 2016

Mellan den 18 september och den 15 oktober kan du nominera din/dina kandidater till Sollentuna Pedagogpris 2017!

Nytt för i år är att Sollentuna kommun delar ut utmärkelsen till fyra olika kategorier inom förskola och grundskola: Förskollärare, grundskollärare, fritidslärare och lärarstudent. Lärarstudenten ska gå sista året på sin lärar- eller förskollärarutbildning och göra sin praktik i Sollentuna. Vartannat år delas utmärkelsen ut även till gymnasieskolan.

Utmärkelserna går till den/de i varje kategori som i sitt arbete bidra till pedagogisk kvalitet och ökad trygghet.

Nominera din kandidat till Sollentuna pedagogpris här

Prissumman uppgår i kategorierna lärare, förskollärare och fritidslärare till 30 000 kronor vardera att användas till kompetensutveckling i form av t ex studieresa. Priset till vinnadne lärarstudent är 15 000 kronor.

Vad händer sedan?

När nomineringsperioden är slut väljer en nomineringskommitté ut tre kandidater för respektive pedagogpris. Kommittéen består av ledamöter från barn- och ungdomnsnämdens arbetsutskott samt tjänstemän från barn- och utbildningskontoret. De kandidater som går vidare träffar juryn för ett samtal i slutet av november. Sedan beslutar en jury om de slutgiltliga pristagarna. Priserna delas ut den 5 december.

Sollentuna Pedagogpris har delats ut sedan 2009.

Med  Pedagogpriset vill barn- och ungdomsnämnden (för- och gundskola) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (gymnasieskolan) uppmärksamma framgångsrikt pedagogiskt arbete i de kommunala och fristående skolorna.


Juryn för barn- och ungdomsnämnden

Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Katarina kämpe, kommundirektör Sollentuna kommun
Lee Orberson, förvaltningschef, barn- och utbildningskontoret
Mikael Kaspar, skolchef, barn- och utbildningskontoret
John Skår, professor Karolinska Institutet

Juryn för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Henrik Thureson (L), ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Kommundirektör Katarina Kämpe
Förvaltningschef, utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
John Skår, Karolinska Institutet
Kalle Wannberg, ordförande i Företagarna Sollentuna