Telefon & E-post

Fritids mobil 073 -915 02 71

rektor@norrastrandskolan.se

Besöksadress

Norra Strands Förskola och Skola
Kärleksbacken 3
192 75 Sollentuna

Postadress

Norra Strandskolan
Box 6068
192 06 Sollentuna


Rektor

Lillemor Johansson  
lillemor.johansson@norrastrandskolan.se
070 – 184 98 21

Biträdande rektor

Mikael Aceli
mikael.aceli@norrastrandskolan.se
070-775 72 18


E-postadresser till all personal skrivs enligt följande:   fornamn.efternamn@norrastrandskolan.se


Här ligger skolan

Har du klagomål?

Rutin för Klagomålshantering vid Norra Strandskolan finner du genom att klicka här.