Fritidsverksamheten hittar alltmer sin form. Nya möbler, mer material och schackskola. Till våren ser vi över rasterna och gör färdigt våra nyrekryteringar. Det är fantastiskt med våra diskussioner i elevrådet och föräldrarådet som bidragit till utvecklandet. Genom ett gemensamt engagemang kommer de bästa idéerna!