Låt dig själv förberedas för en ny start och låt det nya delas med andra.

Att arbeta med människor och utbildning gör att vi erbjuds möjligheten att sprida kunskap och visdom varje dag. Detta gör skillnad för var och en vi möter och tillsammans bildar vi en ny klokare helhet. Möt många varje dag……
/ Skolchef Ingela Landén