Elevhälsan

På Norra Strandskolan ska varje elev känna sig trygg och trivas i skolan. All personal på skolan har ett ansvar för att skapa en god miljö för elevernas kunskaps- och personliga utveckling. Det innefattar både främjande arbete för elevernas lärande och att undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utvecklas. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan och elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever ska få de rätta förutsättningarna för att nå utbildningens mål.
Elevhälsan består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Vi träffas varje vecka (skolpsykologen deltar 1 gång/mån) då vi behandlar övergripande elevhälsofrågor samt enskilda elevärenden som uppmärksammats av övrig personal.

 

Lillemor Johansson, rektor
Tel. 070-184 98 21, lillemor.johansson@norrastrandskolan.se
Mikael Aceli, biträdande rektor
Tel. 070-775 72 18, mikael.aceli@norrastrandskolan.se
Charlotte Nisses, skolsköterska Finns på skolan: Mån 07.30-16.00 (ojämna veckor),Tis 07.30-16.00, Ons 07.30-16.00 Tel. 070-415 92 11 charlotte.nisses@norrastrandskolan.se
Anna Remröd, skolkurator
Finns på skolan: Mån 08.00-16.30, Tis 08.00 – 16.00, Ons 08.00 – 17.00  Tel. 070-483 49 78, anna.remrod@norrastrandskolan.se
Marlene Österlund, specialpedagog
Tel. 070-184 98 89 marlene.osterlund@norrastrandskolan.se 
Ann-Cathrine Biverstrand, skolpsykolog
Kontakt sker via övriga elevhälsoteamet.

 

Om du som förälder känner en oro för att ditt barn mår dåligt eller behöver hjälp på något sätt, kan du utöver skolans elevhälsa få information och råd på webbsidan www.sagasollentuna.se