Vårterminen rusar framåt och loven kommer tätt! Det är alltid en intensiv miljö i skolan och det är välkommet med lov. Även vi som arbetar under loven tycker att det blir ett annat tempo och det är oerhört viktigt. Tid för återhämtning är centralt för såväl de små barnen i förskolan som för våra elever i skolan. Återhämtning är viktigt för en god inlärning. Våra pedagoger på fritids har märkt ett ökat användande av mobilerna. Vår policy är att de är inlämnade även under fritidstiden för att den pedagogiska verksamheten ska stå i fokus och så vill vi fortsätta ha det. Vi kommer styra upp det hela igen och i samband med det göra ett nytt system för att överblicka vilka elever som får gå hem själva, vilka närvarotider som ni har för era barn osv. Av den anledningen kommer pedagogerna på fritids skicka hem en ny blankett för er att fylla i.

Nya lärmiljöer tar form på skolan. Just nu är vi inne i planeringsarbetet inför nästa läsår både gällande personal och lokaler. Redan nu låter vi en teknikstudio börja ta form och årskurs 2 och 4 har börjat med programmering. Vår nye lärare och IKT-pedagog Sofia Winerdal håller i utvecklingsarbetet tillsammans med IKT-ansvarige Midia Asinger och vår IKT-grupp. Sofia kommer också finnas på SETT-mässan tillsammans med Hands-on-Science som utvecklar undervisningsmaterial. Vi är stolta över att få vara med och berätta om vårt arbete.

Vi kommer ändra tider för föräldrarådet och lägga det på morgonen istället. Nästa föräldraråd är den 6 april kl 8.00-9.00 i matsalen.

Rektor Monica