Ansöka till oss – så fungerar det!

1) Ställ er i kö på vår hemsida
 – Fylla i ansökningsformuläret som du hittar här.
– Ansöka om skolplats via Sollentuna kommuns hemsida här.

2) Ta kontakt med rektor Lillemor Johansson på 070-1849821 eller på e-post lillemor.johansson@norrastrandskolan.se
3) Vi bokar en tid för möte och visning av skolan.
4) Elever och vårdnadshavare bestämmer sig.
5) Introduktionssamtal mellan elev, vårdnadshavare och blivande mentor.

För mer information gällande skolantagning kontakta Lillemor Johansson eller skriv i formuläret nedan.

Kontaktformulär

Antagning 

När tar vi emot nya elever
Vår skola tar emot nya elever till framförallt augusti varje år men även i mån av plats i klasserna under terminens gång. När intaget ska ske beror på när och hur platserna blir tillgängliga och behöver därför anpassas från gång till gång men i samtliga fall tillämpar vi vår kö.

Antagning och förtur
Vi tar in elever utifrån två principer:

1) Syskonförtur. Elever med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats.

2) Kötid. Vi tillämpar kö där elevens köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet och den elev som stått i kö längst inom respektive årskurs ska erbjudas plats först. Detta gäller både elever som är skrivna i samma kommun som skolan och elever från andra kommuner.