Specialpedagogiskt forum

Hej, lärare, elever och föräldrar! På schoolsoft finns en flik som heter specialpedagogiskt forum där jag kommer att fokusera ​på området specialpedagogik. Det kan handla om NPF diagnoser, om anpassningar, kompensatoriska verktyg, inkludering och hur lärmiljön kan...