Ett nytt år, en ny början……

Ett nytt år, en ny början……

Låt dig själv förberedas för en ny start och låt det nya delas med andra. Att arbeta med människor och utbildning gör att vi erbjuds möjligheten att sprida kunskap och visdom varje dag. Detta gör skillnad för var och en vi möter och tillsammans bildar vi en ny klokare...
Julavslutning

Julavslutning

Fin julavslutning och Lucia på förskolan. Vår verksamhet växer och det är spännande att se hur lek- och lärmiljöerna hela tiden utvecklas. Även här kommer vi arbeta mer med tekniken framöver. Så har vi alla idéer till utemiljön som väntar på vårens ankomst! De ytor vi...
Systematiska kvalitetsarbetet på skolan

Systematiska kvalitetsarbetet på skolan

Under våren kommer vi fördjupa oss vidare i våra pedagogiska reflektioner. Vi kommer använda oss av Dylan Williams på våra lärarkonferenser och undersöka vad vi tar med oss i vårt fortsatta systematiska kvalitetsarbete. Vår strävan efter tydlighet är en bra motor i...
Fritidsverksamhetens utveckling

Fritidsverksamhetens utveckling

Fritidsverksamheten hittar alltmer sin form. Nya möbler, mer material och schackskola. Till våren ser vi över rasterna och gör färdigt våra nyrekryteringar. Det är fantastiskt med våra diskussioner i elevrådet och föräldrarådet som bidragit till utvecklandet. Genom...
Nu fortsätter vi med IKT-satsningen

Nu fortsätter vi med IKT-satsningen

Vi fortsätter enligt planen med vår stora IKT-satsning! Från årskurs fyra kommer vi att vara utrustade en-till-en och vi förbereder oss nu på att lämna ut datorerna till eleverna. Framförallt börjar vår resa kring att utveckla undervisningen utifrån våra fina...